Motorbåt med maskinhaveri.

Motorbåt med maskinhaveri.

Åter i Gislövs Läge med motorbåten

Loggboken.

18,00 Uppringd av medlem för assistans vid motorstopp.
18,27 Avg från Trelleborg hamn mot syd Gislöv
18,45 Kopplat för assistans till Gislövs hamn.
19,25 Ank Gislövs hamn, medlem säkert förtöjd vid kaj
19,32 Avg Gislöv för färd mot Trelleborg och återställning
19,48 Ank Tbg väl förtöjda och redo för nästa uppdrag

Ditt namn/era namn skrivs ut här