14:20. Larm från Sweden Rescue.

14:20. Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) gällande båt med vatteninträngning 1 nautisk mil syd Smygehuk med 4 personer ombord.

Vatteninträngning

Eftersom besättningen var på plats, avgår 14.25 med Rescue Elsa Johansson och Rescue Skåre. Under framkörningen får vi information från Sjö- och flygräddningscentralen att båten kommit in i Smygehamn och står nu på grund i ytterhamnen. RS Trelleborg och Räddningstjänsten samarbetade och hjälpte haveristen in till kaj. Efter återställning åter redo för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här