Mindre båt med vatteninträngning

Larm från Sweden Rescue gällande mindre båt med vatteninträngning på position 55 13 N 13 31 E.

Loggboken

12:30 Larm från Sweden Rescue gällande mindre båt med vatteninträngning på position 55 13 N 13 31 O.
12:45 avgår med Rescue Elsa Johansson och Rescue Skåre.
13:20 KBV 482 på plats, besättning på haveristen evakuerade med helikopter strax innan.
Haveristen tar in vatten, länspumpning påbörjas av KBV 482.
13:25 Rescue Sjömanshuset på plats.
13:41 Rescue Elsa Johansson och Rescue Skåre på plats
Vi assisterar med läck tätnings utrustning.
14:40 beslut tagit att KBV 003 tar hand om haveristen.
14:45 Rescue Elsa Johansson och Rescue Skåre avslutar ärendet och går mot Trelleborg.
15:35 Ankommer Trelleborgs hamn
Efter återställning åter redo för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här