På grund vid Stavstensrevet.

2018-07-02, Kl: 16,19 På grund vid Stavstensrevet. . Larm från Sweden Rescue gällande en 12m segelbåt med 2 personer ombord som gått på grund vid Stavstensrevet

Avgår med Rescue Elsa Johansson och Rescue Skåre.

När vi kommer fram sjösätter vi Rescuerunner  Greta Kock för att assistera Rescue Skåre vid assistansen av

segelbåten. När segelbåten var ute på fritt vatten kontrollerades att den inte tog in vatten,

besättningen ombord ville bli eskorterade in till Trelleborgs hamn så dom kunde kontrollera båten

ordentligt. Efter återställning av båtarna är vi åter redo för nya uppdrag.

Förslag på utmärkning av Stavstenrevet.
Förslag på utmärkning för Stavstens revet. Foto: AK

Ditt namn/era namn skrivs ut här