Sandrevet väster om Skåre

Natten det blev sommartid.

Tidigt på morgonen larmar Sjöräddningscentralen (JRCC) om en mindre aluminiumbåt på grund väster om Skåre. Rescue Skåre och Rescue PG Traung åkte mot platsen i gryningen. Haveristen har undet natten drivit över sandrevet och befinner sig på insidan. Det är så grunt att en sjöräddare kan vada in till haveristen med bogserlinan. Lossdragningen av Rescue Skåre går lungt till då båten gled lätt över sandrevet. Bogsering in till Skåre hamn går utan problem och haveristerna får komma hem i soluppgången.

Ditt namn/era namn skrivs ut här