Segelbåt med en skadad person.

MEDICAL VAC

2018-06-29, kl: 10,40

Larm från Sjöräddningscentralen angående en segelbåt med en skadad besättningsman som slagit i huvudet.
Resce Skåre och Rescue Elsa Johansson lämnar Trelleborg med Ambulans personal ombord.
Rescue Skåre var först framme vid segelbåten och satte ombord en sjöräddare som kontrollerade den skadade personen och hade kontakt med Ambulanspersonalen.

Besättningsmanen var vid medvetande vid vår ankomst då beslutades att vi eskorterar segelbåten in till Trelleborgs hamn med den skadade besättningsmannen ombord.

Väl i hamn tog Ambulanspersonalen hand om den skadade besättningsmannen för transport till sjukhus.
Efter återställning är vi åter redo för nya uppdrag.

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här