Segelbåt utan besättning.

Bilden visar sökmönster Rescue Elsa Johansson,

Segelbåt utan besättning.

2018-08-05, Kl: 20,57 Uppringda på jourtelefonen av sweden rescue gällande saknad person i danskt sjöräddningsområde, sjöräddningsledaren i Danmark ville ha hjälp av svenska sjöräddningsenheter med eftersökning av den saknade personen, vi fick även information att sökningen kunde pågå hela natten.

21,16 Avgår med rescue Elsa Johansson, vädret i sökområdet var nordvästlig vind ca 13 m/s.

När vi kommer fram till positionen söder om Falsterborev får vi information av HDMS Nymfen som är OSC (Räddningsledare på plats) om vårt sök område och att vi ska leda enheterna från Sverige i söket, vi möter upp rescue Bengt Jarlebring och rescue Famous från sjöräddningsstationen i Lomma och grupperar oss för att köra ett parallellsök i vårt tilldelade sökområde.

23,35 Får vi ny information att vi ska flytta till ett nytt sökområde längre väster ut. Under förflyttningen får vi besked av rescue Famous att dem behöver avbryta söket på grund av bränslebrist. Vi påbörjar parallellsök med rescue Bengt Jarlebring, framåt morgontimmarna meddelar rescue Bengt Jarlebring att dem behöver avbryta söket på grund av bränslebrist. Vi fortsätter med rescue Elsa Johansson att söka i området.

På morgonen får vi besked att sjöräddningsledaren i Danmark har förlängt söket och dem undrar hur länge vi kan fortsätta att söka, i samråd med räddningsledaren beslutas att vi ska bli avlösta av lotsbåten i Trelleborg som tar över efter oss och dem får hjälp av rescue Famous och rescue Ruben Rausing.

10,00 Avslutar vi söket och sätter kurs mot Trelleborg, efter återställning redo för nya uppdrag.

 

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här