Sjuk besättningsman på ett handelsfartyg som går mot Trelleborg.

2018-07-08, Kl: 19,42 Uppringda på jourtelefonen av Sweden Rescue gällande en sjuk besättningsman på ett handelsfartyg som går mot Trelleborg

Vi avgår med rescue Elsa Johansson och har Ambulanspersonal  (SITS) ombord. Efter kontakt med handelsfartyget får vi besked att besättningsmannens läge är stabilt och att patienten kan gå själv. Vid ankomst tar vi ombord patienten och sätter kursmot Trelleborg. När vi kommer till Trelleborg transporterar Ambulans personalen patienten till sjukhus för vidare vård. Efter återställning åter redo för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här