Simuleringsövningar

I Trelleborg håller vi på och implementerar simulatorövningar. I ett första steg kommer de i vår besättning som läser till Fartygsbefäl klass VIII att få öva navigation. I ett andra steg kommer vi att köra sjöräddningsövningar. Den som driver detta projekt helt ideellt på egen bekostnad är vår IT-nestor Bertil Wagner, med bakgrund i både Marinen och WMU, som stöttat oss från land under många år. Bertil har tidigare t.ex. konstruerat en variant av positions-sändare till oss under tidigt 90-tal, långt innan detta slagit igenom som AIS i handelssjöfarten. Denna sändare hade vi ombord på vår 5,5 meter SeaRider Elsa H. för att ”flytta navigatören” till miljö med digitala sjökort på vår tunga kryssare Hans Hansson.

Öva navigation För navigationselever kan man öva på att navigera i andra miljöer än man har i hemmavatten. Utanför Trelleborg kan vi ju lägga en kurs och köra på den några timmar, medan man i skärgårdsmiljö får navigera och byta kurs betydligt oftare. Man kan välja valfritt väder och behöver inte bränna någon diesel. Eventuella felnavigeringar får inte större konsekvenser än en röd skärm. Simulatorn erbjuder även möjlighet till nattsegling, pejling, i princip allt man behöver för att öva olika moment.

Öva sjöräddning I programmets bibliotek finns ett stort antal fartyg i olika storlekar som kan sättas ut att köra i övningsområdet. I syfte att öva sjöräddning finns halvsjunkna/grundstötta segelbåtar och passagerarfartyg. Man kan lägga in livflottar, livbåtar och SART (Nödsändare, Search And Rescue Transponder). Skulle man sakna fartyg går det bra att modellera upp egna (Bertil roade sig med att modellera upp en av marinens Visbykorvetter) Man kan även simulera man överbord o.s.v. så möjligheten att öva på olika scenario är i det närmaste obegränsade. Dessutom finns även en extern arbetsstation för en övningsledare från vilken förutsättningarna kan ändras under övningens gång.

Bertil har i nuläget byggt upp två miljöer, en för våra hemmavatten med hamnar i Smyge, Gislövsläge, Skåre och Trelleborg samt en skärgårdsmiljö vid Karlstad/Skoghall. Miljöerna modelleras upp i 3D så det tar sin lilla tid. Dessa miljöer är under ständig utveckling. Då vald båt beter sig som en riktig båt med t.ex. två drev så kan även manövrar övas om man har riktiga reglage (med bara mus och tangentbord blir det väl svårt). Just nu filuras det därför på manöverplats med maskinreglage och ratt (eller joystick om man vill). En prototyp i trä finns med full funktion finns men vi letar riktiga reglage.

Programmet vi använder oss av är Bridge Command utvecklat av James Packer i England. Den miljö vi har består av 4 datorer och 4 bildskärmar. En station med miljö för båtföraren med kontroller för båten, radar och utsikt från bryggan och en station för navigatören med radar och sjökortet Transas. Alla miljöerna har realistiska funktioner, t.ex. radarn som har funktioner för gain, clutter. ARPA o.s.v.

Programmet är kostnadsfritt i grundutförandet.

Programmet är helt skalbart, flera ”båtar” kan anslutas till systemet och samöva. Man kan ha fler bildskärmar för att få bättre utsikt från båten e.t.c. Möjligheterna är oändliga men vi har ju begränsad tillgång till både tid och hårdvara.

Länk till programmet för de som vill läsa mer: http://bridgecommand.co.uk/

Ett stort tack till Bertil som lägger ner hela sin själ i detta arbete och som dessutom låter oss komma hem till honom för att öva i simulatorn. Niklas Lundqvist

Ditt namn/era namn skrivs ut här