RS Trelleborgs historia

Stationens historia.

Sjöräddningsstationen i Trelleborg är placerad vid fiskekajen längst in i Nyhamnens sydvästra hörn.
Här ligger Rescue Elsa Johansson förtöjd med RescueRunner Greta Kock ombord, Rescue Skåre är placerad på en båtlyft. På kajen har vi en bod "hoddan" med mötesrum och plats för klädbyte, intill har vi en kombinerad förråds och verkstadscontainer.

Trelleborgs hamn är en bra hamn ur sjöräddningssynpunkt, vi kan ta oss ut och in under alla vind och väderförhållanden i det stora hamninloppet och hamnen fryser inte till i första taget.

Utanför Trelleborg passerar ett stort antal handelsfartyg i öst och västlig riktning vars väg korsas av den omfattande färjetrafiken till och från hamnen. Trelleborg är Sveriges näst största hamn sett till mängden transporterat gods, 13 färjor trafikerar tre tyska och en polsk hamn.

Skånes sydkust lockar inte fritidsseglarna till längre vistelser, de flesta passerar bara kusten på väg mot mer natursköna områden. Kusten är relativt fri från faror med undantaget Stavstensrevet som ligger mellan Trelleborg och fiskeläget Skåre. Även sandrevlarna kring Falsterbonäset kan vara förrädiska.
Sjöförhållandena överraskar många, vågorna är som regel brytande och kommer tätt så redan våghöjder på en meter gör att förhållandena blir svåra.

Besättningen:
Besättningen är en brokig skara, vi har alla olika yrken och bakgrund. Alla är bäst på något så vi lär oss mycket av varandra och har alltid trevligt tillsammans.
Vi har övningar på söndagförmiddagar och på torsdagkvällarna brukar vi träffas för underhållsarbete. Det förekommer även övningar andra tider, då oftast med våra grannstationer eller andra organisationer.

Vi välkomnar alltid nya besättningsaspiranter. Helst ser vi att intresserade mailar en intresseanmälan till rs.trelleborg@ssrs.se, så tar vi kontakt sedan.

Grundkrav är att du är fullt frisk och fast bosatt i närheten då vi vid larm skall ha lämnat hamn inom 15 minuter.
Dock är det absolut viktigaste att du passar i vår gemenskap. Att vi fungerar som grupp, känner varann och litar på varann är nästan det viktigaste i vår verksamhet.

 

 

R/K Emanuel Högberg

R/K Emanuel Högberg (13,5 m 9 knop)

R/B Elsa H.

Kort efter anslöt snabbgående SeaRidern R/B Elsa H.

R/B Elsa H. (5,5 m 32 knop)

R/K Tönnes.

1989 placerades R/K Tönnes på stationen men då denna var för stor för Skåre placerades båten i Trelleborgs hamn.

R/K Hans Hansson

1992 fick vi Sjöräddningssällskapets genom tiderna största båt, R/K Hans Hansson 

27 meter lång 11 knop och på 220 ton. I samband med detta placerades Elsa H ombord som däcksbåt och stationen flyttades helt till Trelleborg.

Vi installerade elektroniskt sjökort från PC-Maritime England, samtidigt byggdes en telemetrilänk mellan R/K Hans Hansson och R/B Elsa H. Där R/B Elsa H sände sin position till det elektroniska sjökortet ombord på R/K Hans Hansson.(Räckvidd 8 - 10 nm)

R/B Gunnel Larsson

1994 fick vi Rescue Gunnel Larsson, en snabbgående 8- metersbåt som komplement.

1994 R/B Gunnel Larsson (8,5m, 30knop)

R/K N.A. Bååth

R/K N.A. Bååth (14,5m, 9knop) placeras tillfällig.

1997 såldes Hans Hansson och vi fick hålla till godo med N.A. Bååth, systerbåt till Emanuel Högberg och med maxfart på 9 knop.

Rescue Goran.

2001 fick vi överta Rescue Goran, som sjöfartsverket rangerat ut.

Rescue Lovisa Åstrand.

2002 Övertog vi Rescue Lovisa Åstrand

2002 övertog vi 12-metersbåtern Rescue Lovisa Åstrand från Skillinge.

Rescue Elsa Johansson.

2008 flyttades Rescue Elsa Johansson hit från Sölvesborg.

Rescuerunner Greta Kock.

2009 Donerade Kockska stiftelserna medel till RescueRunner Greta Kock

Rescue Greta Kock

Ditt namn/era namn skrivs ut här