Bensinstopp strax utanför Kråmö.

Vi bemannade Rescue Lillie af Vivesta och åkte ut med en dunk. På väg ut blev uppdraget avbrutet då dom fått ut en dunk ifrån Kråmö.

Ditt namn/era namn skrivs ut här