Bränsleproblem Oxnö

Bränsleproblem Oxnö. Avgår med Rescue Lillie af Vivesta och assisterar medlem till hemmahamn, nordväst om Skansundet.

Ditt namn/era namn skrivs ut här