Motorhaveri Källvik

Motorbåt med 3 personer ombord får motorhaveri i närheten utav Källviks brygga. Avgår med Rescue Henry Andersson mot Källvik för att assistera. Strax efter Julaftons fyr avbryts uppdraget då medlem fått hjälp av allmänheten in till bryggan. Återgår hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här