Träbåt på grund vid Kråmö

Grundstötning med träbåt på grunna nordväst om Kråmö. Haveristen kom själv av grynnan och båten tog inte in vatten och fortsatte för egen maskin. Uppdraget avbrutet innan avgång.

Ditt namn/era namn skrivs ut här