Markbrand Ässkär.

Markbrand Lilla Ässkär(bockholmen). Avgick med Rescue Henry Andersson och transporterade ut Räddningstjänsten med utrustning. Framme på plats så samverkar vi tillsammans med Kustbevakningen 313 och deras RIB för att landsätta räddningstjänstpersonal då det var för grunt för oss.

Räddningstjänsten blev landsatta av KBV 313 ribb.

Ditt namn/era namn skrivs ut här