Drivande båt

Drivande båt i farleden omhändertogs och förtöjdes vid Mollöns brygga. Ärendet är överlämnat till polisen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här