Grundstötning

Sex meters styrpulpetare hade fått grundkänning med inudrevet med följande motorstopp. Bogserades in till upptagningsramp i Henån

Ditt namn/era namn skrivs ut här