Lotshjälp i mörker

Inringare saknar navigationsunderlag i mörker och regn. Önskar därför lots in till säker hamn (Uddevalla) vilket vi ombesörjer.

Ditt namn/era namn skrivs ut här