Drivande segelbåt

Blir kontaktad av Sjö- och flygräddningscentralen ang. segelbåt på drift vid Kalvön. Dom vill att vi kontrollerar båten. Visar sig vara en båt vi känner till sedan tidigare, men den har drivit iväg över farleden. Eftersom den verkar stabilt förankrad och ingen finns ombord återgår vi till stationen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här