Grundstötning

En båt hade skadat propellern och behövde hjälp.

En båt hade skadat propellern och behövde bogserhjälp.

Ditt namn/era namn skrivs ut här