Grundstötning Fyrisån

Rescue Rolf G rycker ut på medlemsuppdrag gällande grundstött 18m fartyg. Vid ankomsten har haveristen kommit loss med hjälp av annat fartyg. Rescue Rolf G bistår med arbetsljus tills fartygets besättning lyckats lätta ankar och för egen maskin kan gå vidare.

Ditt namn/era namn skrivs ut här