Ingen knop med trasig knut

Kl 23.08 blir vi väckta av en anhörig till en person vars segelbåt fått framdrivnings problem dryga distansminuten söder om Skarholmen.

Vem kan segla förutan vind? Vem kan köra inombordare utan drivknut?

Efter direktkontakt med haveristen och sondering av läget beger vi oss ner till stationen. Då läget är stabilt och nästintill vindstilla håller vi igen på gasen för att inte krocka med vilt som rör sig under nattens mörka timmar. Bättre att komma fram än att bli stående halvvägs med ett djur i grillen. Segelbåtens gröna lanterna syns på långt håll och inom någon minut är vi framme vid haveristen. Väl framme får vi kompletterande uppgifter om att drivknuten mellan motorn och propelleraxeln har gått sönder och utan mekanisk framdrivning eller vind är det svårt att komma i hamn. Den drygt 9 m långa segelbåten kopplas och vi bogserar mot hemmahamnen. Väl inne i hamnen kopplar vi upp båten längs sidan på Rescue Rolf G och får in haveristen på sin plats under överinseende av båtklubbens nattvakter. Kl 00.06 är Rescue Rolf G förtöjd och återställd inför nya uppdrag.

Ditt medlemskap kan hjälpa dig och andra sjöfarare innan läget blir akut

I detta fall var personen var inte medlen i Sjöräddningssällskapet men medlemskap löstes av inringaren innan vi lämnade kaj. Vi brukar lite skämtsamt säga ”har du riktig otur hjälper vi dig helt gratis” men för att kunna göra det måste vi ha medlemmar som stödjer vår verksamhet. Som medlem får du kostnadsfri hjälp som i uppdraget ovan redan innan läget blir akut. Vi finns aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Det är vårt sätt att tacka för ditt stöd, men också ett sätt att förhindra allvarliga olyckor. 

Ett medlemskap kostar 67 kronor/månad eller 800 kronor/kalenderår. Pensionärer och ungdomar betalar 42 kronor/månad via autogiro eller 500 kronor/kalenderår. Med autogiro slipper både du och vi fakturahanteringen. Det betyder att det blir mer pengar över till att rädda liv tills sjöss. Klicka här för att lösa medlemskap

Tveka aldrig att ringa jourtelefonen om just din båt råkar ut för motorhaveri eller liknande. 
RS Uppsalas jourtelefon: 070-816 51 11
Är läget akut ska du alltid ringa 112 och begära sjöräddning.

Såg vi några djur under framkörningen då? Japp, både vildsvin, grävling och urbaniserade rådjur.

Ditt namn/era namn skrivs ut här