Medlemsservice på Medelhavet

Motorhaveri vid Gibraltar. RS Uppsala rycker ut.

Kl 20.17 inkommer samtal från Medlemscentralen gällande en 9 m lång båt som fått motorhaveri vid Gibraltar strax utanför Rosersbergsviken. De har nödankrat och önskar bogsering till Kairo i Upplands Väsby. Rescue Rolf G med fyra frivilliga sjöräddare når haveristen dryga timmen senare varvid bogseringen mot Kairo påbörjas. Bogseringen och förtöjning av den stora och tunga båten tar en timme och kl 22.20 lämnar vi Upplands Väsby Båtsällskap. Åter i hamn och återställda kl 23.15.

Rescue Rolf G under framkörning Foto: Gustav

Medlemsservice

Denna typ aktivitet kallar vi på Sjöräddningssällskapet för förebyggande utryckning. Otur, vädrets makter eller andra omständigheter kan snabbt förändra en till synes harmlös situation som den som beskrivs ovan till ett läge där fara för liv uppstår. Tveka aldrig att kontakta Sjöräddningssällskapets medlemscentral i ett tidigt stadium om er båt råkar ut för motorhaveri eller liknande.

Medlemscentralen gällande förebyggande utryckning: 0200-29 00 90
RS Uppsalas jourtelefon: 070-816 51 11
Är läget akut ring alltid 112

Ditt namn/era namn skrivs ut här