Båt nära att sjunka vid kappsegling

I en vindby kantrade 606:an och sittbrunnen vattenfylldes. Tyvärr var flertalet luftkuddar punkterade och båten tappade sånär flytförmågan.

En vindby på drygt 10 m/s går igenom det 19 båtar stora startfältet. Av de tre segelbåtar som kantrar löser besättningarna på två av båtarna händelsen utan större problem. Jollar kantrar ibland och är man bara klädd för att hamna i vattnet är det ingen big deal. På den tredje båten, en 606, är flertalet av flytelementen punkterade vilket gör att den hamnar i marvattnet. RS Uppsala larmas eftersom säkerhetsteamet på kappseglingen inte bemästrar att reda ut situationen själva. En lina fästs i fören och båten bogseras in i en grund vik med sandbotten. Där rätas båten upp och länspumpas. Där efter bogseras den tillbaka till hemmahamnen för torrsättning. 

Ditt namn/era namn skrivs ut här