Drivande båt, men var är personerna ombord?

Det blåser sydliga vindar om 7-8 meter per sekund. Ekoln visar upp sitt vanliga "krabba jag" när Sjö- och Flygäddningcentralen (JRCC) ber Rescue Rolf G att undersöka en drivande båt på Vårdsätraviken. Två minuter senare lämnar Rescue Rolf G kaj.

Vid ankomst så ligger båten och driver längst in i Vårdsätraviken. Det är grunt i området och vinden ligger på. Rescue Rolf G ankrar i en boj och sätter i en ytsimmare som kan konstatera att motorn är nedfälld och det finns flytväst, åror och en bensindunk i båten. Förtampen ligger dessutom inne i båten.

JRCC gör bedömningen att det kan ha funnits personer ombord och påbörjar en sjöräddningsinsats. Till platsen larmas räddningshelikoptern Lifeguard 006, brandbåten från Räddningstjänsten i Uppsala samt Rescue Ica. Sökområdet omfattar Ekoln och Vårdsätraviken, norr om en linje mellan Dalby udde och Flässjan. I väntan på övriga enheter påbörjar Rolf G ett snabbt sök rakt genom området för att sedan sök av stränderna på Storgrundet, Lillgrundet och norra delen av Flässjan som är kända områden för fiskare.

Området söks därefter av under den närmaste timmen. Rescue Rolf G och Rescue Ica söker strandnära längs Vreta, Räddningstjänsten söker av Vårdsätraviken och Lifeguard 006 söker av de större vattenytorna utan att påträffa någon person.

Insatsen kan avslutas kl 19:13 när ägaren påträffas och man kan konstatera att inga personer är saknade.

Varmt mottagande

Rescue Rolf G och Rescue Ica får ett varmt välkomnande när det kommer tillbaka till kaj. På bryggan väntar Ladies Circle, Uppsala som under det senaste halvåret har samlat in pengar till Sjöräddningssällskapet i Uppsala. 18 514 av våra varmaste tack! De kommer väl till pass i en verksamhet som helt bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser. Tillsammans räddar vi liv.

Ditt namn/era namn skrivs ut här