Försvunnen 3-åring i Ljusne

För en vecka sedan blir RS Uppsala kallade till Ljusne tidigt på torsdag morgon för att bistå polisen i sökandet av försvunnen 3-åring i Ljusne. Frivilliga lämnar Uppsala kl 06:00 och är på plats i Ljusne kl 08:15. Vi tilldelas ett sökområde i närliggande vattendrag. Vi påbörjar vårt eftersök kl 09:10. Efter ca 2 timmar påträffar vi pojken i vattnet. Våra tankar går till familj och anhöriga i denna djupt tragiska olycka. RS Uppsala

Ditt namn/era namn skrivs ut här