Isolycka

11:29 går larmet från Sjö- och flygräddningscentralen om kommunal räddningstjänst - isolycka Fjällnora.

Besättning bemannar stationsbil och påbörjar resan 11:45 österut ett par mil mot skadeplatsen. Räddningstjänst, helikopter, polis och ambulans är snabbt på plats och vi lyssnar på händelseförloppet under bilfärden och meddelar vår ankomsttid.

11:57 kommer motbud att person är ur vaken och transporteras med ambulans till sjukhus. Svävare S12 som bara har ett par km kvar återgår stationen för att vara operativ. Befälhavaren åker fram till skadeplatsen och kontrollerar isläget samt rapporterar till berörda instanser. Polisen är kvar på platsen, vi debriefar och konstaterar att idag gick det bra!

Ditt namn/era namn skrivs ut här