Varning för svaga vårisar!

Larm inkommer om tre personer som gått genom isen vid Grönö, Skärplinge. Svävare S-12 med jourbesättning skickas mot platsen för att bistå Räddningstjänsten.

Tre personer genom isen

Kl 14.01 blir vi kontaktade av Sjöräddningscentralen gällande ett larm där tre personer gått genom isen i Karlholmsfjärden. Då räddningstjänsten saknar lämpligt fortskaffningsmedel för att färdas på is som inte bär ombetts vi åka mot Grönö utanför Skärplinge. Under framkörning överhör vi att även ambulans- och sjöräddningshelikopter kallats mot platsen och vi kan vända om. Innan vi når stationen nås vi av beskedet att alla är omhändertagna.

Efter samtal med sonen till en av de räddade vänder vi åter mot Norduppland för att hämta den fiskeutrustning som finns kvar ute på isen. 

Gå inte ut!

Isarna i Mälardalen har passerat bäst före datum och bör inte beträdas. En is kan temporärt hållas ihop om natten har varit kall och klar men så snart solen har löst upp isen som bildats mellan de lodräta iskristallerna är den en dödställa. Se video för mer info.

Vårisen kan vara över 20 CM tjock men sakna bärighet Foto: RS Uppsala

Ditt namn/era namn skrivs ut här