Det brinner, det brinner!

Efter ett par års uppehåll var det återigen dags för brandövning tillsammans med Uppsala Brandförsvar på övningsfältet Viktoria i Fyrislund.

Kvällen inleddes med teoripass där mycket fokus låg på båtbränder och hur vi ska agera tillsammans vid brand. Därefter begav vi oss ut till övningsfältet för att öva säckning med olika typer av brandsläckare och strålrör. Vi avslutade med scenarioövningar där vi fick bekämpa bränder i Uppsala Brandförsvars olika övningshus.  Tack Uppsala Brandförsvar och styrkan från Rosendals brandstation för en givande och lärorik kväll.

Brandövning
Scenarioövning med Uppsala brandförsvar Foto: RS Uppsala

Ekolns brandvärn

Sedan 2013 är RS Uppsala en del av Ekolns brandvärn vilket innebär att vi bland annat hjälper Uppsala Brandförsvar vid bränder på och kring Ekoln. Under det gånga åren har vi tillsammans med räddningstjänsten bekämpat flertalet båt- och markbränder men även hjälpt till med miljöräddning.

Brandövning med Uppsala Brandförsvar
Övning med Uppsala Brandförsvar. Här går det åt 300 l/m. Dvs ca två badkar i minuten. Foto: RS Uppsala
Brinnande båt utanför UMS hamn 2021 Foto: RS Uppsala

Hur kan man minska risken för båtbränder?

Antalet båtbränder ökar för varje år och de tre senaste åren har vi haft tre större båtbränder i Uppsala. 2021 blev det totalskada på tre båtar i UMS hamn och flertalet båtar blev svedda och rökskadade. 2020 brann en nyligen sjösatt motorbåt mitt i USS hamn men tack vare insatser av frivilliga, RS Uppsala samt Uppsala brandförsvar hindrades spridning till andra båtar. 2019 började en förtöjd båt brinna i Flottsund. Efter att förtöjningslinorna brunnit av drev den i väg och antände ytterligare en båt. Nedan finns några handfasta tips för dig som vill minska risken för brand i båt samt hur du ska agera när brand uppstått ombord.

Förebyggande åtgärder

 • Låt inga personer vara inne i ruffen under tankning av bensinmotorn eller vid återstart av motorn. Ventilera motorrummet ordentligt, gärna 1-2 minuter, innan du startar.
 • Torka upp bränsle- och oljespill under motorn. Även diesel- och motorolja kan antändas tillsammans med andra material som fungerar som veke.
 • Lösa dunkar skall fyllas på utanför båten.
 • Rökning är absolut förbjuden i närheten av platser där brännbara vätskor och gaser hanteras.
 • Brandvarnare och gasvarnare kan rädda liv.
 • Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och ventilerat utrymme. OBS! Gasolflaskor skall placeras stående samt vara säkrade så att de inte kan falla omkull eller fara runt i det utrymme de är placerade i.
 • Försäkra dig alltid om att det inte är en låga i köket innan du fyller på rödsprit.
 • Stäng alltid av huvudströmmen innan du lämnar båten.
 • Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar i bränslesystemet. Byt ut delar som är i dåligt skick.
 • Påfyllnings- och avluftningsrör ska vara placerade utanför båten, så att rinnande bränsle eller gas inte kommer in i båten.
 • Tänk på att ett varmt avgasrör kan antända intilliggande brännbara material.
 • Gasolutrustning bör täthetsprovas efter byte av gasolbehållare och minst en gång om året.
 • Kontrollera elsystemet regelbundet och se till att byta ut trasiga och gamla delar.
 • Se till att all elektrisk utrustning är avsäkrad. Kortslutning kan leda till kabelbrand. 

Brandsläckningsutrustning

 • Alla motordrivna båtar vara utrustade med minst en tvåkilos handbrandsläckare med pulver. Om båtens längd överstiger tio meter ska den ha minst två sådana släckare. Den ena släckaren bör placeras så att den är lättåtkomlig utifrån. 
 • Brandfilt är ett bra komplement för att kunna släcka mindre bränder.

Om båten börjar brinna
Allt detta kan du inte göra samtidigt. Det är situationen som bestämmer vad som ska göras och i vilken ordningsföljd.

 • Stanna motorn.
 • Stäng eventuella spjäll in till motorrummet.
 • Undvik brandröken i alla lägen. Rök från plastbåtar är direkt hälsofarlig.
 • Använd handbrandsläckare eller brandfilt.
 • Stäng av bränsle- och gasolsystem.
 • Stäng av huvudströmmen.
 • Släck pyrande brandhärdar med vatten.
 • Ring 112 om du inte själv kan hantera situationen.
 • Hoppa inte i vattnet om du inte är utsatt för livsfara.
 • Försök larma, ta med nödraketer och se till att alla har en flytväst på sig innan ni överger båten.

Ditt namn/era namn skrivs ut här