Samverkansövning på is söder om Uppsala

Vi övar ofta enskilt men så fort tillfälle ges försöker vi få till övningar med räddningstjänsten och Sjöfartsverkets räddningshelikopter. Tisdagen den 22 januari genomförde vi årets första gemensamma övning på is.

Camilla taxar fram svävaren Foto: Marcus Uppman

Svävare på tillfälligt besök

I och med att det än så länge inte finns is kring räddningsstationen på Räfsnäs har vi fått låna Svävare S-1 Räfsnäs för att skola in nya piloter. I och med bristen på is har även piloter från RS Råfsnäs varit till Ekoln och övat. Fr o m mitten av februari kommer Sjöfartsverket stationera en motsvarande svävare i Uppsala och den ska bemannas av frivilliga sjöräddare från RS Uppsala. Vår öppna svävare S-12 är fantastisk på alla sätt men lite väl kall under långa patrulleringar. Vi är oerhört stolta och glada för att Sjöfartsverket lånar ut den till RS Uppsala. Svävaren har tidigare varit stationerad på RS Kristinehamn men genom en donation har de fått möjligheten att beställa en ny svävare.

Över 10 cm tjock is i övningsområdet

När väl isläggningen kom igång på Ekoln gick det otroligt fort. I söndags gick södra delen av Ekoln öppen i ett område motsvarande Vreta udd – Krusenberg – Norsholmen – Koffsan. På tisdagsmorgonen hade isen blivit över 10 cm tjock i området vilket gjorde att Simon fick rycka ut med motorsåg och såga upp en ändamålsenligt övningsvak. Målet var att öva på uttunnande is men har väl Kung Bore bestämt sig att nypa ihop öppna vatten är det svårt att hålla emot.

Ytbärgaren på väg ner Foto: Marcus Uppman

Övningsscenario

Tre personer låg i en gemensam vak utan förmåga att ta sig upp. Lifeguard 005 gick in och plockade upp personerna ur vaken och placerade dem på säker is i anslutning till vaken. I och med att tiden är en viktig faktor är det bättre att först få upp personerna ur vaken innan man vinschar upp alla till helikoptern. Svävaren anlände och plockade in personerna som låg på isen i den mobila ”värmestugan” dvs. svävaren. Nu ska man inte värma upp nedkylda personer snabbt men i detta fall var det bättre att de låg inuti svävaren och fick vindskydd och lite värme än att ligga kvar på den kalla isen. Lifeguard 005 plockade sedan upp de kalla personerna från svävaren och flög in dem till ”sjukhuset” dvs sjöräddningsstationen på Skarholmen. SVT Uppsala dokumenterade hela övningen och inslaget kan ses här. Inslaget om isövningen börjar 51 s in i sändningen.

Hypoterma personer ska hissas horisontellt men i detta fall var sjöräddaren varm. Foto: Marcus Uppman
Isen lockar men är den säker? Foto: Jonas Ettemo

Issäkerhet

Vid en incident på is är tiden man befinner sig i en vak och innan man får på sig torra kläder en avgörande faktor som i hög grad påverkar utgången. Ligger man för länge tappar man förmågan att greppa isdubbarna och ta sig upp. Lyckas man ta sig upp men saknar ombyte eller sällskap som kan hjälpa till med ombytet finns det risk att man drabbas av nedkylning (hypotermi). Vid vistelse på is bör man givetvis vara korrekt utrustad utifrån det läge som råder. Åker man skridskor på plogad bana behöver man inte ha rycksäck med ombyte, ispik men är man utanför plogade banor bör man ha möjlighet att kontrollera isens tjocklek och själv bedöma hur mycket den bär.  De åkare som skrinnar på naturisar är allt som oftast erfarna åkare som har koll och fullständig utrustning. Tyvärr är oroväckande mycket folk som inte har den kollen som lockas ut av att har sett bilder eller efter att ha sett skridskoåkare på isen för att sedan själva ge sig ut. Man bör dock vara restriktiv och inte lita på besked från andra gällande naturis, såvida det inte gäller isinformation gällande plogade banor. Det är ju trots allt ditt eget liv det handlar om så varför inte ta det säkra framför det osäkra?

Vill du lära dig med rekommenderar vi vår egen issäkerhetsfilm riktad till långfärdsskridskoåkare  samt på Issäkerhetsrådets hemsida

Ditt namn/era namn skrivs ut här