Kustväder

Välj tid och plats för att se prognosen.

Avbryt platsbyte

Blekinge

 • Utklippan

Skåne

 • Falsterbo
 • Hallands Väderö
 • Skillinge

Halland

 • Nidingen

Norrbotten

 • Rödkallen

Västerbotten

 • Bjuröklubb
 • Holmön
 • Järnäsklubb
 • Piterönnskär

Västernorrland

 • Brämön
 • Lungö
 • Skagsudde

Gävleborg

 • Eggegrund
 • Kuggören

Uppsala

 • Örskär

Stockholm

 • Adelsö
 • Gustav Dahlén
 • Landsort
 • Söderarm
 • Stavsnäs
 • Svenska Högarna

Östergötland

 • Harstena

Kalmar

 • Ölands Norra Udde
 • Ölands Södra Udde

Gotland

 • Fårösund
 • Hoburgen

Örebro

 • Örebro

Jönköping

 • Visingsö

Västra Götaland

 • Måseskär
 • Naven
 • Nordkoster
 • Väderöarna
 • Vinga

°C

Uppgift saknas

°C

Uppgift saknas

Vindhastighet och riktning

m/s Uppgift saknas

från

Byvind

m/s Uppgift saknas

Nederbörd

mm Uppgift saknas

Vågor

m Uppgift saknas

Lufttryck

hPa Uppgift saknas

Vattentemp

°C Uppgift saknas

Uppgift saknas

Ström

knop Uppgift saknas

Risk för åska

%

Uppgift saknas

Sikt

km Uppgift saknas

Vattenstånd

cm

Uppgift saknas

Ladda ner Kustväder som app

Ha Kustväder tillgängligt hela tiden i mobilen. 

Ladda ner på Google Play här

Ladda ner på App store här

Så här fungerar prognoserna

De prognoser vi använder levereras av SMHI och YR. Prognoser och vädervarningar utfärdas och uppdateras 6 gånger per dygn. För att prognoserna ska vara så pålitliga som möjligt gäller de för max 48 timmar. Osäkerheten ökar alltid för långtidsprognoser och eftersom vi prioriterar sjösäkerhet har vi valt att inte presentera några längre prognoser. 

Oceanografiska prognoser visas endast för de platser SMHI har den informationen. 

Vad betyder dessa data?

Väderbilder

Bilderna visar hur havet ser ut vid olika vindhastigheter och väderförhållanden. I bildöversikten kan du följa hur vädret förväntas se ut de närmaste två dygnen. 

Vädertyp

Illustrerar prognosen med en symbolisk bild

Vind

Pilen visar vindens riktning. Vindhastisgheten mäts som medelvärdet av vinden under 10 minuter på 10 meters höjd. Vid t ex "Lätt bris" är vindhastigheten 1,6-3,3 m/s medan "Styv kuling" innebär medelvind på 13,9-17,1 m/s. 

Byvindhastigheten är det högsta avlästa mätvärdet under 1 timme, på 10 meters höjd över marken. I timvyn visas byvindhastigheten inom parentes. 

Lufttemperatur

Mäts på 2 meters höjd över marken.

Nederbörd

Visar hur mycket det beräknas regna eller snöa under en timme

Vågor

Prognosen visar vågornas riktning och höjd för de platser YR har prognoser för. Pilen visar vågornas rörelseriktning. 

Lufttryck

Lufttryck omräknat till havsytans nivå

Vattentemperatur

Temperaturen ca 1 meter under ytan. 

Ström

Mäts i knop. Pilen visar strömmens rörelseriktning. Strömmen kan gå i. en annan riktning än vågorna. 

Risk för åska

Sannolikheten för åska beräknas genom en kombination av två olika åskindex. 

Sikt

Ett mått på luftens genomskinlighet. Sikten anges i meter. Vid t ex "Mycket god sikt" ser man längre än 30 km, vid "tät dimma" ca 50-200 meter. 

Vattenstånd

Prognosen visar vattenståndet för den aktuella platsen. Värdet anges i förhållande till referensnivån RH 2000.