Förebyggande uppdrag Nya Motalabron

Inkommande samtal klockan 14:08 från en medlem som befinner sig mittemot Tegelviken nära Nya Motala-bron. Ägaren har nyligen köpt trollingbåten och ska göra sin första tripp men den blir dock inte lång då motorn lägger av, inte heller reservmotorn startar. Rescue Ivan Holmberg lämnar Mörtvikens båtklubb med två besättningsmän och kan snabbt hitta haveristen och hjälpa denne in till Södra båtklubben så ägaren där kan ta upp båten på trailer för att felsöka vad som inte fungerar.

Ditt namn/era namn skrivs ut här