Segelbåt på Råssnäsgrundet, Vättern

Båtsamverkansbåten med polis ombord kontaktar oss angående en segelbåt av modell Compis 28 med fem personer ombord som gått på Råsnässgrundet som de funnit.  Sjöfartsverkets Sjöräddningscentral JRCC kontaktas direkt. RIB Rescue 930 avgick mot platsen och kunde få bort båten från grundet och säkra upp att inga personskador eller materiella skador förelog. Vi assisterade in dem till sin kajplats.

Läs mer om Båtsamverkan här.

Ditt namn/era namn skrivs ut här