Båt sjönk på Vättern, 3 räddade

Sjöfartsverkets Sjö- & flygräddningscentral JRCC i Göteborg larmade klockan 11:01 Sjöräddningssällskapets station på Visingsö om båt av modell Uttern 580 som fått problem med sin styrning och motorn slutat fungera på Vättern vad som initalt sätt var söder om Hästholmen med tveksam position. De tre nödställda utan flytväst var inte från området varför positionen var svår att fastställa initialt.

Klockan 11:08 gick det förstärkningslarm hos Sjöräddningssällskapet Vadstena-Motala som bemannade Rescuerunner Allan Öhman som är en vattenskoter avsedd för räddning.

Den täckta 12-metersbåten Rescue Lars Prytz som tillfälligt är på stationen Visingsö avgick norr över också. 

Klockan 11:26 meddelar JRCC att båten börjat ta in vatten och troligen befinner sig utanför Borghamn.

Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 003 från Säve/Göteborg var också larmad.

SOS Alarm i Norrköping larmade en ambulans från Ödeshög. Räddningscentralen i Linköping larmade även brandvärnet från Borghamn och deltidsbrandkåren från Vadstena.

När Rescuerunner Allan Öhman sjösatts så gav den sig ut i höga vågor och kunde hitta den nödställda båten utanför Borghamn, samtidigt anlände även räddningshelikopter Lifeguard 003. Brandvärnet i Borghamn hade ordnat fram en privatbåt där ytbärgare från deltidsbrandkåren i Vadstena var med ombord.

Rescuerunner Allan Öhman gjorde bedömningen att det skulle vara för farligt i rådande sjögång att evakuera de tre nödställda personerna till någon båt. I samråd med Sjö- & flygräddningscentralen JRCC bestämdes att räddningshelikopter Lifeguard 003 skulle vinscha de nödställda vilket den gjorde. När den sista personen hade vinschats upp sjönk båten framför ögonen på räddningsstyrkan. 

Positionen där båten sjönk rapporterades in till Kustbevakningen som är ansvarig myndighet för miljöräddning, dvs. om något utsläpp från båten skulle uppstå.

Räddningshelikopter Lifeguard 003 flög in de nödställda för kontroll av ambulanspersonal i land. De mådde fysiskt bra och Sjöräddningssällskapet Vadstena-Motala körde de drabbade i bil till den plats de hade utgått ifrån så de kunde köra hem i sin egna fordon.

Samarbetet mellan räddningsaktörerna fungerade bra och insatsen får bedömas som lyckad under rådande förhållanden.

Rescuerunner Allan Öhman framme hos haveristen samt räddningshelikoptern. Foto: Jeppe Gustafsson/ Bild Östergötland/ www.bildostergotland.se
Rescue Lars Prytz anländer från Visingsö. Foto: Jeppe Gustafsson/ Bild Östergötland/ www.bildostergotland.se
Räddningspersonal i Borghamn. Foto: Jeppe Gustafsson/ Bild Östergötland/ www.bildostergotland.se
Räddningshelikoptern landar ner Borghamn där ambulans tittar till de tre räddade. Foto: Jeppe Gustafsson/ Bild Östergötland/ www.bildostergotland.se

Räddningsenheter

* Sjö- & flygräddningscentralen JRCC, Sjöfartsverket Göteborg
* Räddningshelikopter Lifeguard 003, Sjöfartsverket Säve
* Rescuerunner Allan Öhman, Sjöräddningssällsakpet Vadstena-Motala
* Rescue Lars Prytz, Sjöräddningssällskapet Visingsö
* Ambulans 9810, Falck Ödeshög
* Räddningsbil 4710, Brandvärnet Borghamn
* Räddningsbil 4760, Brandvärnet Borghamn
* Räddningsbil 4610, Deltidsbrandkåren Vadstena
* Räddningsbil 4665, Deltidsbrandkåren Vadstena
* Räddningscentralen Linköping, RTÖG
* SOS Alarm, Norrköping
 

Artiklar från press/media

* Bild Östergötland
* Aftonbladet 2
* Aftonbladet 1
* SVT Öst 1
* SVT Öst 2
* RTÖG
* MVT
* Sverigesradio Jönköping
* Sverigesradio Östergötland

Tack för lån av bilderna i artikeln som är fotograferade av Jeppe Gustafsson/ Bild Östergötland/ www.bildostergotland.se

Ditt namn/era namn skrivs ut här