Försvunnen person Vadstena

Klockan 15:55 kontaktas vi av Polisens regionala ledningscentral Öst (RLC 4-0)  om en försvunnen äldre kvinna i Vadstena. Klockan 15:56 utlöses "förlarm" för besättningen hos Sjöräddningssällskapet RS Vadstena-Motala under pågående samtal med RLC för att få veta lite mer fakta om larmet. Det visar sig att den försvunna personen bor nära Vätterns strand. 

RS Vadstena-Motalas sjöräddare bemannar Rescue Ivan Holmberg i Motala med ordinarie jourlag. Vi får även förstärkning från två andra jourlag som sänder totalt tre sjöräddare som bistår i eftersöket och bemannar bland annat Rescuerunner Allan Öhman. 

SOS Alarm i Norrköping bistår oss att gruppkombinera (sammanlänka) talgrupper (kanaler) för att kunna samverka via kommunikationsradion RAKEL mellan Polisen och oss.

Vi söker av de områden i Vadstena vi blir tilldelade av Polisens insatschef (PIC). Efter sökt lite mer än en timme så meddelar Polisen att den saknade personen är funnen vid liv och vi kan återgå vilket är glädjande besked.

Vi ser det som positivt att Polisen tillkallar oss vid dessa form av ärenden då vi snabbt kan bli fler "ögon" som håller utkik och letar från såväl land som från sjöss.

Externa artiklar:
* Polisens hemsida.
* MVT:s hemsida.

Ditt namn/era namn skrivs ut här