Kanotolycka Vättern

En observatör på en utkiksplats på Omberg ser en person ligga i vattnet och hänger fast i en kanot. Totalt två kanoter och två personer inblandade. Positionen som uppges är vid Västra väggar mellan Ödeshög och Vadstena. SOS Alarm i Norrköping larmar ut en ambulans från Ödeshög och en från Motala samt kommunal räddningstjänst från Motala och Vadstena. Polisen sänder oxå en patrull. Sjöfartsverkets Sjöräddningscentral JRCC som är räddningsledare har larmat Sjöräddningssällskapet i Vadstena som redan efter 2 minuter lämnar kaj. Rescue Skeppskär går direkt till Borghamn och tar med en ambulansbesättning samt två ytbärgarklädda brandmän från deltidsbrandkåren i Vadstena. Rescue Ivan Holmberg går direkt mot platsen och skickar i en ytbärgare i vattnet som tar sig fram till de nödställda som är vid strandkanten. Det har börjat blåsa upp och regnar samtidigt. Rescue Ivan Holmberg hämtar de två ytbärgarna från Rescue Skeppskär och även de hoppar i sjön och tar sig in till de nödställda. Via kanoterna får man ut en person åt gången till Rescue Ivan Holmberg som sedan kan köra ut dem till Rescue Skeppskär där filtar och ambulanspersonal finns ombord. 

När båda är ombord på Rescue Skeppskär åker man direkt in till Borghamn med dessa för att tas om hand. De är båda vid medvetande men nedkylda och chockade såklart. 

Rescue Ivan Holmberg har nu fått sällskap ute vid kanoterna av Räddningsvattenskoter 4190. Tillsammans får de om bord kanoterna på Rescue Ivan Holmberg och kommer in med dessa till Borghamn.

God samverkan mellan alla inblandade aktörer.

Ditt namn/era namn skrivs ut här