Räddningsbehov, Vättern

Larm från Sjöfartsverkets Sjöräddningscentralen "Sweden Rescue" om grundstött båt, ändrades under framkörning till större fritidsbåt med vatteninträngning och en skadad person. Vi avgår med fyra frivilliga sjöräddare som fördelades på RIB Rescue 930 och Rescue Ivan Holmberg. Rescue Ivan Holmberg går fram till haveristen direkt för kopplar länspump och en RIB Rescue 930 beger sig till Vätterviksbadet och hämtar ambulanspersonal. Bogserar haveristen till Motala med den skadade och ambulanspersonal kvar ombord då det är lågvatten och för svårt att komma in båt i Vätterviksbadet på ett bra sätt. En frivillig från Sjöräddningssällsakpet Vadstena-Motala kör därför ambulansen landvägen dit båten bogseras in. 

Bra samverkan mellan ambulans 9410 från Falck Motala, SOS Alarm Norrköpipng, Sjöräddningscentralen JRCC och Sjöräddningssällskapet.

Oliver, frivillig sjöräddare kör ambulansen då båda ambulanspersonalen behövde vara på båten och vi valde annan plats för avlastning av patient.
RIB Rescue 930 och Rescue Ivan Holmberg förtöjda i Mörtviken efter larm.

Nå oss snabbaste väg

Ring 112 vid fara för liv.
Ring 0200-29 00 90 vid mindre brådskande ärenden.
VHF-radio kanal 16, Mayday, Pan Pan eller Sweden Rescue

Besök oss på andra sociala platser

Facebook https://www.facebook.com/rsvadstenamotala
Lokal hemsida http://www.ssrs.se/vadstena-motala

Ditt namn/era namn skrivs ut här