Segelbåt på grund utanför Motala

Vi får samtal från ett vittne på land som under ca 30 minuter noterat en segelbåt stått helt still med slagsida och segel uppe och misstänker grundstötning nära Sandön. Vi meddelar vittnet att vi ska åka dit då vi redan är ute på sjön och ber samtidigt vittnet ringa 112 för att låta Sjö- och flygräddningscentralen göra sin bedömning.

Rescue Ivan Holmberg är där på några minuter och RIB Rescue 930 ansluter cirka fem minuter senare. Vi informerar Sjö- och flygräddningscentralen om situationen och drar sedan loss segelbåt med två personer och en hund ombord vilket går smärtfritt. Inga skador på skrov eller roder kan noteras och de kan fortsätta sin färd.

Läs mer om vad vi gjort under året, klicka här.

Ditt namn/era namn skrivs ut här