Röda Korset besökte Motala

Röda Korset Östergötland/Linköping besökte oss under eftermiddagen. Först höll de ett föredrag om sin verksamhet för oss, sedan höll vi ett föredrag för dem om oss. Efter det blev några praktiska övningsmoment till sjöss, bland annat att ta upp PIW (person i vatten) samt även göra HLR (hjärt- och lungräddning) ombord på en båt i sjögång.

Det blev en givande träff med tips och ideér som kunde bytas mellan oss.

Röda Korset testade att göra HLR på en docka under hög fart och i sjögång. Foto: Erik Molander
Rasmus samtalar med Röda Korset och byter erfarenheter. Foto: Erik Molander
Uppvisning av utrustning ombord för Röda Korset. Foto: Erik Molander
Röda Korset genomför HLR på båten. Foto: Johan Molander
Det är inte helt enkelt att göra HLR på en båt. Foto: Johan Molander
En givande dag med utbyte mellan organisationerna. Foto: Johan Molander
Röda Korset fick testa att ta upp en person ur vattnet med ett nät. Foto: Johan Molander
Mörtvikens båtklubb lånade ut deras klubbhus åt oss vilket vi tackar för! Foto: Johan Molander

Ditt namn/era namn skrivs ut här