Uppvisning vid Regional samverkanskurs

Östergötland

Samverkan Östergötland anordnade RSK (Regional samverkanskurs) 19-21 april vid Starby i Vadstena. Inriktningen på kursen var bakre ledning. På plats hölls föredrag samt flera gruppövningar ägde rum. Medverkade gjorde bland annat personal från:

 • Länsstyrelsens samverkans- & krisfunktioner
 • SOS Alarm
 • Kommunala räddningstjänsterna i länet
 • Poliser i olika befattningar
 • Region Östergötland, prehospitala vården
 • Kommunernas kris- & säkerhetssamordnare
 • Försvarsmakten
 • Kustbevakningen
 • Sjöfartsverket, sjö- & flygräddning
 • FRG, frivilliga resursgruppen
 • Civilförsvarsförbundet

Sjöräddningssällskapet Vadstena-Motala och Arkösund fanns på plats med frivillig sjöräddare och svävare och berättade samt visade upp verksamheten utanför konferenslokalen.

På denna länk finns ett filmklipp som beskriver Samverkan Östergötland.

Kungstarby 1
Kungstarby 3
Kungstarby 4
Kungstarby 5

Ditt namn/era namn skrivs ut här