Bränslebrist, Vättern

En styrpulpetsbåt ska göra årets sista resa och tas upp på land då det visar sig att det fanns för lite bensin ombord. Båten befinner sig utanför Motala mellan SAAB-torpedtorn och Pariserviken. Vi bemannar vår öppna 8-metersbåt Rescue Ivan Holmberg och hjälper dem att fortsätta sin resa till upptagningsrampen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här