Motorproblem Motalaviken, Vättern

Samtal från medlem med motorproblem. Vi avgår med Rescue Stig Kjellgren och fyra man i besättningen. Efter kort framkörning till haveristen påbörjar vi bogsering till hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här