På grund, Vättern

En medlem behöver hjälp att ta sig av ett grund samt bogsering då motorn inte går att starta. Vi bemannar Rescue Ivan Holmberg och ger sig av mot platsen. Halvvägs i bogseringen avlöser Rescue Stig Kjellgren då det kommer in ytterligare ett uppdrag där grundgående Rescue Ivan Holmberg behöver assistera.

Hjälp oss med pengar till stationshuset vi ska bygga, märk bidraget; "Nytt stationshus Motala"

Ditt namn/era namn skrivs ut här