Segelbåt på grund, Vättern

Segelbåt med fyra personer ombord behöver hjälp utanför Karlsborg då de har gått på grund. Straxt innan vi är framme har de kommit loss. Vi går fram för kontroll, allt väl ombord och de fortsätter sin tur.

Ditt namn/era namn skrivs ut här