Brand terräng, Vättern

SOS Alarm Örebro larmar ut oss på en brand i skärgården på Vätterns västra sida i Askersund kommun nära Igelbäcken. Vi är redan i närheten med "Rescue Stig Kjellgren" och kan snabbt ta oss till platsen. Det är en yta på cirka 2x2 meter som ryker och glöder. Vi bär i land vår brandpump och påbörjar släckning. Under tiden beger sig "Rescue Stig Kjellgren" in till närliggande brygga med landsvägsanslutning och hämtar upp Nerikes Brandkårs räddningsledare från Askersund. Insatsen kan avslutas efter att marken fått sig en ordentlig rotblöta.

Samverkan mellan inblande aktörer fungerande utmärkt.

Artikel från Nerikes Allehanda; 
https://www.na.se/2022-09-10/sjoraddningssallskapet-ryckte-ut-till-markbrand

Ditt namn/era namn skrivs ut här