Miljöräddning Varamon, Vättern

Larm om sjunkande båt som läcker bensin. I samråd med räddningstjänsten och räddningsledare hos Kustbevakningen påbörjar vi länspumpning och där efter bogsering till skyddat läge.

Läs mer här.

Ditt namn/era namn skrivs ut här