Nödsändare aktiverad, Vättern

Vi får ett larm om att Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) har fått in en signal från en nödsändare i vårt område. De ber oss att gå mot positionen och göra ett sök. Vi hittar inget i sökområdet och uppdraget avbryts då Sjö- och flygräddningscentralen även jobbat med inre spaning.

Ditt namn/era namn skrivs ut här