Risk för utsläpp, Vättern

Hamnkaptenen för en småbåtshamn kontaktar oss och meddelar att en av deras medlemmars båt är vattenfylld och det finns en risk för att den skall börja läcka ut bensin och diesel. Räddningstjänsten kopplas in och vi kan tillsammans på plats konstatera att det inte fanns någon akut risk gör läckage. Så efter att ha tagit ur lösa bränslepumpar ur båten lämnas ärendet istället över till kommunens miljö- och hälsaenhet.

Ditt namn/era namn skrivs ut här