Medevac, Vättern

Ett fartyg önskar vår assistans för att evakuera en person som har en skada. Vi befinner oss nära och kör in patienten till fastlandet där denne tar sig till sjukhus.

Ditt namn/era namn skrivs ut här