Larm Medicinsk Evakuering

Larm 02:30 från JRCC om en kvinna på handelsfartyget Sacandinavien som ramlat och skadat sig så illa att hon var medvetslös. Sjöräddningshelikoptern kunde ej evakuera på grund av vädret, så vi blev utarmade för att evakuera patienten från fartyget med tanke att föra henne till Burgsviks hamn till ambulans.

Vi bemannade Recue Carnegiestiftelsen med 4 man och lämnade Vändburg 02:44. Vädret var dåligt med en Sydostlig vind på c:a 12 m/s och en våghöjd på 2-3 meter. Vi siktade Scandinavian från vår position N56 53 118 O18 05 78 klockan 03:40, men fick då order om att avbryta insatsen eftersom patienten avlidit. Vi vände tillbaka till Vändburg och var åter efter återställande i ordinarie jourberedskap klockan 04:55.

Ditt namn/era namn skrivs ut här